Landelijke studie ganzen verjagen met agrislaser ban Delftse bedrijf Bird Control Grouppakt goed uit: besparing mogelijk van miljoenen euro\'s

Dinsdag 22 Mei 2018
NOORDKOP- De overlast van ganzen in de landbouw kan worden aangepakt met de inzet van lasers. Dat is het resultaat van een landelijke proef naar de effecten van deze agrilasers, die zijn ontwikkeld door het Delftse bedrijf Bird Control Group. De Nederlandse overheid kan op deze manier miljoenen euro’s per jaar besparen. De gewassen van Nederlandse agrariërs hebben veel te lijden onder de overlast van ganzen. Het gaat daarbij met name om de grauwe gans, de kolgans en brandgans. Alleen al in de eerste helft van 2016 ging het om 75.000 hectare beschadigde landbouwgrond. Voor boeren betekende dat een extra kostenpost van 16,3 miljoen euro. Over dat hele jaar keerde de overheid ruim 21 miljoen euro uit ter compensatie. Dat gebeurt via het B12-Faunafonds. De overheid wil dit bedrag de komende jaren fors terugdringen.

Noord-Holland telt ruim 14.000 betrokken vrijwilligers in de natuur: steun van provincie via Betrekken bij Groen met ruim 6 ton

Dinsdag 22 Mei 2018
NOORDKOP- Zeker 14.000 vrijwilligers werkzaam in de natuur. Ze zijn actief betrokken bij beheer, educatie, monitoring of bescherming van natuur en landschap en samen verzetten zij het werk van ruim 480 fulltime beroepskrachten. Tijdens de jaarlijkse Dialoogdagop 16 mei kwamen veel natuurvrijwilligers bijeen om te praten over het verbeteren van de biodiversiteit. Het programma Betrekken bij Groen van de provincie Noord-Holland stimuleert het werk van vrijwilligers in de natuur en ondersteunt dat in 2018 met € 608.000.

Provincie Noord-Holland komt met 4.8 miljoen euro subsidie voor restauratie rijksmonumenten

Dinsdag 22 Mei 2018
De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. In 2018 is daarom ruim 4.8 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten in Noord-Hollandd. De subsidieregeling is bedoeld voor de rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Eigenaren kunnen nu subsidie aanvragen. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

Toneelvereniging Spot '70 Warmenhuizen wint Jacqueline Kooter Onderscheiding voor zoektocht naar vernieuwende en spannende theatervormen

Woensdag 9 Mei 2018
WARMENHUIZEN - Toneelvereniging Spot’70 uit Warmenhuizen heeft zondag 6 mei tijdens het BrugTheaterFestival in Alkmaar de Jacqueline Kooter Onderscheiding ontvangen. De onderscheiding is een eerbetoon aan Jacqueline Kooter, die ruim 50 jaar actief was in het theaterveld en in november 2016 overleed na een kort ziekbed. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep of organisatie die zich met hart en ziel inzet om het amateurtheater in de kop van Noord-Holland diverser, rijker en vooral avontuurlijker te maken.


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week